Tieto hodiny sú vhodné pre staršie deti z prvého stupňa ZŠ a deti začínajúce druhý stupeň. Stále sa tu ráta s využitím detskej kresby a detského videnia, s kreslením spamäti. Témy sa menia na každej lekcii, sú k dispozícii rôzne kresliarske a maliarske techniky, začíname s prípravou na grafické techniky. Skúsime si maľbu temperou, akvarelom a akrylom, mozaiku, maľbu na rôzne podklady, na drevo aj na plátno.