DETSKÉ KURZY AŽ DO ODVOLANIA NEMÁME. PO ZLEPŠENÍ SITUÁCIE PLÁNUJEME INDIVIDUÁLNE HODINY ,,1 DIEŤA 1 LEKTORKA". TEŠÍME SA NA VÁS!


Deti od 3 do 6 rokov sa postupne oboznámia s kresbou, maľbou  na veľký formát, s miešaním farieb, s mozaikou, naučia sa vybrať si techniku, ktorá im vyhovuje. Lekcie prebiehajú individuálne alebo v malej skupinke do 6 detí. Téma sa mení pri každom stretnutí,  lekcia má vždy určenú náplň, ale je možné sa z nej odkloniť, dieťa môže uplatniť vlastný nápad. Pri práci pravidelne čítame z  detskej literatúry na stíšenie, vytvorenie príjemnej atmosféry a na navodenie sústredenia. Všetky práce si deti odnesú domov. Takýto krúžok každý rok prebieha v MŠ na ul. Ľudovíta Fullu na bratislavských Dlhých dieloch a je určený len pre deti z tohoto zariadenia. Iné deti môžete prihlásiť do ateliéru na Kuklovskej ulici. 

l