Deti od 3 do 6 rokov sa postupne oboznámia s kresbou, maľbou  na veľký formát, s miešaním farieb, s mozaikou, naučia sa vybrať si techniku, ktorá im vyhovuje. Lekcie prebiehajú individuálne alebo v malej skupinke do 4 detí. Téma sa mení pri každom stretnutí,  lekcia má vždy určenú náplň, ale je možné sa z nej odkloniť, dieťa môže uplatniť vlastný nápad. Pri práci pravidelne čítame z  detskej literatúry na stíšenie, vytvorenie príjemnej atmosféry a na navodenie sústredenia. Všetky práce si deti odnesú domov. 

l