TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA PRE PREDŠKOLSKÝ VEK

Tento školský rok začíname s prípravou predškolákov, aby sa z nich stali úspešní čitatelia v škole. Tréning podľa Eľkonina sa skladá z 33 lekcií, pracujeme so šlabikárom a metodikou pre predgrafémovú a grafémovú etapu od autoriek M.Mikulajovej, O.Tokárovej a Z.Sümegiovej. Lekcie budú prebiehať v našom ateliéri na Kuklovskej 3 a budú prepojené s oddychovou fázou s výtvarnou činnosťou. Lekcie plánujem individuálne alebo s dvoma deťmi na jednej lekcii, rodič môže byť prítomný. 
Pracujem aj s deťmi so zdravotným znevýhodnením. 
Tréning je veľmi vhodný aj počas prvého ročníka, prípadne aj ďalších, ak pretrvávajú ťažkosti s čítaním. 
Cena 1 lekcie: 20EUR/2hodiny


ako to prebieha:
  • Najprv sa zoznámime s ateliérom, kde budú lekcie prebiehať.
  • Trošku sa porozprávame a začneme: čaká nás zábavné vyplňovanie v šlabikári, slovné hry, v ktorých si uvedomíme štruktúru bežných krátkych slov, čo nám bude nápomocné pri budúcom čítaní
  • dáme si prestávku na výtvarné tvorenie! Výsledky si vezmeme domov.
  • Po prestávke sa vrátime k slovám, dáme si aj malú domácu úlohu.
  • Rodičia môžu byť prítomní.