Kurz prípravy na talentové skúšky prebieha v skupine do 4 osôb, ale koná sa aj pre jedného účastníka. Príprava má individuálny program, podľa potrieb jednotlivých študentov a konkrétnych požiadaviek vybraných škôl. Ku kurzu patrí príprava portfólia.  Väčšinou sa venujeme dôkladnému precvičeniu perspektívy radom cvičení smerujúcich k zátišiu, portrétu a v prípade talentoviek na stredné školy figurálnej kompozícii.  Dôležité je, aby študent pracoval aj doma, aby bolo možné vyberať do portfólia aj z prác, ktoré odrážajú jeho vlastný záujem, voľné maľby, skice, zápisníky s drobnými kresbami. Začať možno kedykoľvek.