Prázdninová škola sa bude konať v dvoch termínoch, a to od 15.7. - 19.7. 2019 a od 26.8.- 30.8. 2019, kedy bude ateliér otvorený od 9.00 - 16.00, prípadne dlhšie, podľa počtu prihlásených a podľa dohody. Budeme sa venovať perspektíve, zátišiu, portrétu a figúre podľa modelu. Budú vysvetlené viaceré kresliarske a maliarske postupy. Škola je určená pre stredoškolákov ako čiastočná príprava na talentové skúšky a pre dospelých, ktorí sa chcú naučiť základy kresby a maľby podľa modelu v rade cvičení. V cene sú všetky pomôcky, treba si ale priniesť obal na práce, ktoré si účastníci po skončení kurzu odnášajú domov. V cene je káva, čaj, malé občerstvenie. Obed si každý zabezpečuje sám, v blízkosti je reštaurácia. 
Cena letnej prázdninovej školy: 4 hodiny práce v ateliéri/25 EUR.