Ateliér pre deti - 1- 8 deti s  lektorkou:  4 dvojhodinové vstupy - 100 eur

Dospelí a dorast výtvarná príprava:  4 dvojhodinové vstupy - 100 eur

Maľba, mozaika, linoryt - skupina do 6 osôb - 25 eur/2 hodiny
Program je individuálne navrhnutý podľa záujmu. 
Príprava na prijímacie talentové skúšky: 1 - 4 osoby - 4 dvojhodinové vstupy - 100 eur - platba vopred, príprava začína v septembri, trvá podľa potreby a dohody do aktuálnych skúšok, vrátane prípravy portfólia. 

Celodenný kurz : doba od 8.00 - 16.00 60eur/osoba, obed osobitne

Je možné prísť na 1 skúšobnú lekciu a zaplatiť v hotovosti na mieste. V prípade záujmu o pokračovanie v kurze sa platí vopred na účet SK03 1100 0000 0029 4304 2627. Na prvú hodinu treba priniesť potvrdenie o platbe. Vymeškané hodiny je možné nahrádzať v aktuálnom týždni v inom dohodnutom čase, alebo dohodou. Neúčasť je potrebné oznámiť vopred.