Individuálna výuka detí - 1 osoba a lektor: 30 eur/90 minút. Je možné deliť čas aj poplatok po polhodinách, platba vopred na mesiac. 

Celodenné kurzy detí: 50 EUR/dieťa/deň


Klub Líštičiek I. a II. do 6 detí v skupine - 80 eur/mesiac/4 vstupy/každá lekcia dve hodiny - 120 minút.

 Krúžok v CZŠ Narnia : 300 eur/školský rok
Krúžok v MŠ na ul. Ľ.Fullu: 200 eur/školský rok(sem nemožno prihlásiť dieťa mimo týchto zariadení)


Klub dospelých: Kresba, maľba, mozaika, linoryt - skupina do 6 osôb - 80 eur/4x2,5hod./4 vstupy/mesiac
10 vstupov/2,5 hod. - 180 eur. Program je individuálne navrhnutý podľa záujmu. 
Príprava na prijímacie talentové skúšky: skupina do 4 osôb - 80 eur/4 vstupy/mesiac/ každá lekcia 120 minút


Kurz figurálneho kreslenia - skupina do 7 osôb/100 eur vrátane modelky/4 vstupy/každá lekcia 3 hodiny - 180 minút. (Zatiaľ prebieha na jeseň a v zime, v soboty dopoludnia.)

Je možné prísť na 1 skúšobnú lekciu a zaplatiť v hotovosti na mieste. V prípade záujmu o pokračovanie v kurze sa platí vopred na účet SK03 1100 0000 0029 4304 2627. Na prvú hodinu treba priniesť potvrdenie o platbe. Vymeškané hodiny je možné nahrádzať v aktuálnom týždni v inom dohodnutom čase, najdlhšie však do 8 týždňov od začatia kurzu.