Ceny za vstup: 


Individuálna výuka detí - 1- 2 deti s  lektorkou: 20 eur/2 vyučovacie hodiny.  Skupina do 8 detí v skupine - 18 eur/3 vyučovacie hodiny.


Dospelí : Kresba : 18 eur/3 vyučovacie hodiny. 

Maľba, mozaika, linoryt - skupina do 6 osôb - 20 eur/3 vyučovacie hodiny
Program je individuálne navrhnutý podľa záujmu. 
Príprava na prijímacie talentové skúšky: skupina do 8 osôb - 25 eur/4 vyučovacie hodiny


Je možné prísť na 1 skúšobnú lekciu a zaplatiť v hotovosti na mieste. V prípade záujmu o pokračovanie v kurze sa platí vopred na účet SK03 1100 0000 0029 4304 2627. Na prvú hodinu treba priniesť potvrdenie o platbe. Vymeškané hodiny je možné nahrádzať v aktuálnom týždni v inom dohodnutom čase, alebo dohodou. Neúčasť je potrebné oznámiť vopred.