Akad. mal. Lucia Lebišová, SUPŠ v Bratislave, maľba VŠVU v Bratislave, s doplňujúcim vzdelaním v arteterapii (certifikát od OZ Terra Therapeutica), pedagogické minimum a sociálno-psychologický výcvik (certifikát od Rady pre poradenstvo v sociálnej práci). 

Angelika Šabíková : 

 Stredná umeleckopriemyselná škola Bratislava

                                1980-84: študijný odbor: Grafika

                                1884: Maturitná skúška (Detské leporelo)

                                Pedagogická a sociálna akadémia Bratislava

                                2013-15: študijný odbor: Učiteľstvo pre materské školy

                                a vychovávateľstvo                                    

                                2015: Maturitná skúška

Jazykové vzdelanie: pasívne- ruský a nemecký jazyk

Súčasné pracovné zaradenie: slobodné povolanie- výtvarníčka


Priebeh zamestnaní,

Pracovné skúsenosti: 2010- 2018: Výtvarné kurzy pre deti z materskej školy

                                                      Nemecká škola Bratislava

                                  2015- súč.: Výtvarné kurzy pre deti

                                  1999- súč.: Slobodné povolanie- výtvarníčka

                                  1986- 1995: Knižná grafika, výstavníctvo

                                                      Vydavateľstvo Tatran, Madách, ( Alfa, Práca )

                                1984- 1986: Výtvarné a dizajnérske práce- p.v. Chotín


Prax, znalosti:         Členstvo v Zväze výtvarníkov západného Slovenska

                                Účasť na kolektívnych výstavách, salónoch

                                Výtvarná činnosť- dizajn, maľba, dekoratívne umenie, tvorba pre deti

                                Výtvarná a pedagogická činnosť- Kurzy pre deti

Aktivity, záujmy:   Tvorivé aktivity s deťmi, príroda, výtvarné umenie, pes...