Počas 16 hodinových lekcií Vás prevedieme cez hlavné oblasti, ktoré sú potrebné na ceste ku dobrej kresbe. Kurz je vhodný pre úplných začiatočníkov(netreba sa ničoho báť:)), s radosťou sa Vás ujmeme. Po prihlásení na mail skonkretizujeme individuálne Váš program podľa Vašej potreby a záujmu. Vo všeobecnosti : 4 lekcie sa venujeme zvládnutiu kresby zátiší, zvlášť perspektívy, 4 lekcie kresbe viditeľného predmetného sveta okolo nás, 4 lekcie portrétu a figúry, 4 lekcie skúmaniu iných možností kresby a jej použitia vo vlastnej voľnej tvorbe a vlastnému navrhovaniu. Konzultácie neobmedzene, podľa potreby, minimálne však 60 minút ku každej lekcii. 
Cena kurzu: 160 EUR.