Kurz kreslenia podľa busty a živého modelu je určený skôr pre pokročilých záujemcov, študentov, ktorí sa pripravujú na prijímacie skúšky na výtvarné vysoké školy. Začína sa kresbou modelu lebky, sadrovej busty, ktorá slúži ako príprava na portrét a celú figúru podľa živého modelu.  Počas sobotňajších trojhodinových lekcií budeme trénovať zvládnutie kresby podľa skutočnosti v životnej veľkosti so zameraním na správne proporcie, meranie. Kreslí sa pri stojane na veľký formát, uhľom alebo ceruzou. Neskôr je možné skúsiť aj inú techniku. Kurz prebieha v zimnom polroku, podľa záujmu.