NOVÝ OZNAM: ATELIÉR JE OTVORENÝ, PLYNULE POKRAČUJEME FORMOU KURZOV   PRE DETI AJ DOSPELÝCH. TEŠÍME SA NA VÁS! 

Kurzy prebiehajú v počte do 6 osôb, vrátane lektorky, kurzisti sú navyše rozsadení v rôznych miestnostiach ateliéru. 
JE MOŽNÉ SI VYBRAŤ KURZ KRESBY, MAĽBY, PRÍPRAVY NA TALENTOVÉ SKÚŠKY. PROGRAM JE INDIVIDUÁLNY. 

Ateliér na Kuklovskej ulici poskytuje pripravené prostredie a odborné vedenie všetkým, ktorí majú záujem vo svojom voľnom čase kresliť alebo maľovať. Kurzy sú vhodné pre úplných začiatočníkov, ktorí sa môžu začať učiť základy s individuálnym lektorským prístupom, pre pokročilých, ktorí sa chcú zdokonaliť v technike, pre tých, ktorí sa potrebujú pripraviť na talentové skúšky, aj pre deti, ktoré si prídu po školskom dni oddýchnuť pri výtvarnej činnosti. Individuálne sa venujeme deťom so zdravotným obmedzením alebo špeciálnymi potrebami. Kurzy prebiehajú v dobe školského roka, počas letných prázdnin máme denné letné kurzy pre deti v auguste.