Deti od 3 do 6 rokov sa postupne oboznámia s maľbou  na veľký formát, s miešaním farieb, naučia sa vybrať si techniku, ktorá im vyhovuje. Lekcie prebiehajú individuálne alebo v malej skupinke do 6 detí. Téma sa mení pri každom stretnutí,  lekcia má vždy určenú náplň, ale je možné sa z nej odkloniť, dieťa môže uplatniť vlastný nápad. Pri práci pravidelne čítame z  detskej literatúry na stíšenie, vytvorenie príjemnej atmosféry a na navodenie sústredenia. Všetky práce si deti odnesú domov. Krúžok Výtvarné pokusy pre deti I. aktuálne prebieha v MŠ na ul. Ľudovíta Fullu na bratislavských Dlhých dieloch a v CZŠ Narnia v Petržalke a je určený len pre deti z týchto zariadení. Iné deti môžete prihlásiť do ateliéru na Kuklovskej ulici.

l