Individuálna hodina - 1 osoba a lektor: 30 eur/90 minút. Je možné deliť čas aj poplatok po polhodinách.
Klub Líštičiek I. a II. - 4 deti v skupine - 96 eur/mesiac/4 vstupy/každá lekcia dve vyučovacie hodiny - 90 minút. 

Cena v CZŠ Narnia: 164 eur/ školský rok

Cena v MŠ na ul. Ľ.Fullu: 220 eur/školský rok
Klub dospelých: Kresba - skupina do 6 osôb - 48 eur/4 vstupy/mesiac/každá lekcia 150 minút
Klub dospelých: Maľba - skupina do 6 osôb - 56 eur/ 4 vstupy/mesiac/každá lekcia 150 minút
Príprava na prijímacie talentové skúšky: skupina do 4 osôb - 80 eur/4 vstupy/mesiac/ každá lekcia 120 minút
Kurz figurálneho kreslenia - skupina do 7 osôb/100 eur vrátane modelky/4 vstupy/každá lekcia 3 hodiny - 180 minút

Je možné prísť na 1 skúšobnú lekciu a zaplatiť v hotovosti na mieste. V prípade záujmu o pokračovanie v kurze sa platí vopred na účet SK03 1100 0000 0029 4304 2627. Na prvú hodinu treba priniesť potvrdenie o platbe. Vymeškané hodiny je možné nahrádzať v aktuálnom týždni v inom dohodnutom čase, najdlhšie však do 8 týždňov od začatia kurzu.