Akad. mal. Lucia Lebišová, absolventka VŠVU v Bratislave, s doplňujúcim vzdelaním v arteterapii (certifikát od OZ Terra Therapeutica) a v sociálno-psychologickom výcviku (certifikát od Rady pre poradenstvo v sociálnej práci). 

Adam Líška, študent Grafiky na AVU Praha.