V auguste budú prebiehať v ateliéri detské kurzy v skupinkách do 8 detí. Budeme sa deťom venovať od 8.00 - 17.00. Na programe sú rôzne výtvarné činnosti - maľba, mozaika, kašírovanie, modelovanie. Spoločne ideme na obed do blízkej reštaurácie. Činnosti prebiehajú predovšetkým v ateliéri, každý deň ideme s deťmi na malú vychádzku po okolí. 
Cena : 150 eur/dieťa/5 dní, obed zvlášť. V cene je desiata a olovrant, pitný režim, všetky pomôcky. 
Lektorky: Lucia Lebišová, Angelika Šabíková.


6.- 10. 8. - starší žiaci
13. - 17.8.  -zmiešaná skupinka mladších a starších detí(súrodenci)
20. - 24. 8. - zmiešaná skupinka mladších a starších detí(súrodenci)
27. - 31. 8. - predškoláci