Začal skúšobný kurz Fonematického uvedomovania podľa Eľkonina s dieťaťom s ťažkým telesným znevýhodnením. Tréning je zameraný na rozvoj predpokladov dobrého čítania a je spojený s výtvarnou hravou aktivitou. V septembri pripravujem otvorenie 1 kurzu pre skupinku 5 detí v predškolskom veku, je možné sa prihlásiť.

Chystáme: augustový prázdninové kurzy pre deti predškolského a školského veku, maximálny počet detí v skupinke - 8.
Júlová škola pre stredoškolákov a verejnosť.