Voľné miesta v kurzoch - Klub dospelých: pondelky 17.30 - 4 miesta, štvrtky 16.00 - 6 miest, soboty 11.00 - 4 miesta.
Detský klub Líštičky: skupinka do 4 detí - piatok 16.00 - 3 miesta
Začať sa dá kedykoľvek. Začal skúšobný kurz Fonematického uvedomovania podľa Eľkonina s dieťaťom s ťažkým telesným znevýhodnením, v priebehu júla je v pláne otvoriť kurz pre malú skupinku predškolákov.Tréning je zameraný na rozvoj predpokladov dobrého čítania a je spojený s výtvarnou hravou aktivitou. 

Chystáme: augustový prázdninový denný tábor pre deti predškolského a školského veku, maximálny počet detí v skupinke - 8.