Ateliér na Kuklovskej ulici poskytuje pripravené prostredie a odborné vedenie všetkým, ktorí majú záujem vo svojom voľnom čase kresliť alebo maľovať. Kurzy sú vhodné pre úplných začiatočníkov, ktorí sa môžu začať učiť základy s individuálnym lektorským prístupom, pre pokročilých, ktorí sa chcú zdokonaliť v technike, pre tých, ktorí sa potrebujú pripraviť na talentové skúšky, aj pre deti, ktoré si prídu po školskom dni oddýchnuť pri výtvarnej činnosti. Dopoludnia v určené dni môžu prísť deti od 3 rokov (aj so sprievodom) na výtvarné pokusy. Individuálne sa venujem deťom so zdravotným obmedzením alebo špeciálnymi potrebami. Kurzy prebiehajú v dobe školského roka, počas letných prázdnin pripravujeme denné tábory pre deti v auguste, kurzy kreslenia a základov maľby pre stredoškolákov a verejnosť počas júla.